wordsoftruthandlife.com
איך לקבל את החיים הניצחיים
יש אנשים שחושבים שאלוהים נמצא איפשהו למעלה בשמיים רחוק מאיתנו בעוד שאנו נמצאים כאן על האדמה. הם חושבים שמפני שהוא נעלה מאיתנו, אין לו עניין ליצור איתנו קשר של קרבה. אולם, אם יוסר הלוט מעל עינינו, נ…
TruthAndLife