wirtzfeld.be
Maandag, 6 Oktober 2008 | Welcome to Wirtzfeld
Nationale "aktiedag" in Belgie, de vakbonden willen het land zowat lam leggen in hun strijd voor verbetering van de inkomens wegens de sterke stijging van de levenskosten. En de regering hee