wioskitematyczne.org
Podpisaliśmy umowę na projekt grantowy! • Wioski i Zagrody Tematyczne Krainy Rawki
18 stycznia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach (Gmina Sadkowice) Zarząd naszego stowarzyszenia podpisał umowę z Zarządem LGD „Kraina Rawki” na realizację grantu pn. „Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów” Kwota dofinansowania wynosi 48 304,00 zł. W ramach grantu zrealizujemy: – 7 warsztatów z...