wildanfuady.com
Hancurnya Sebongkah Batu
J angan kau tanyakan lagi tentang bagaimana kegigihan pemuda ini dalam menuntut ilmu. Semua usaha telah ia kerahkan, semua usaha yang...