westhoekoverleg.be
Naar een bestuurlijke strategie voor de Westhoek
De Westhoek analyseert zichzelf In het voorjaar van 2010 gaf het Westhoekoverleg opdracht tot het opstarten van een begeleidingsproces “bestuurlijke strategie Westhoek”. Dit gebeurde in samenwerking met wvi, de provincie West-Vlaanderen, resoc Westhoek en leader. De bedoeling van dit begeleidingsproces is tweeledig. Enerzijds dient er een sociaal-geografische analyse te worden uitgevoerd van de Westhoek. De uitvoering hiervan