westhoekoverleg.be
Uitwisselingstafel Voordeelpassen
Op vrijdag 12 december nam het Forum Jeugd initiatief om een uitwisselingstafel m.b.t. het gebruik van voordeelpassen in functie van het (o.a. gemeentelijke) vrijetijdsaanbod te organiseren. Op dit overleg werd voornamelijk uitleg verschaft over de verschillende bestaande vormen. Er werd eveneens nagegaan of er regionale inspanningen wenselijk zijn in dit verhaal. Gezien