wavdsteen.com
Dementie en politiek rond de afvalbak — W.A. van der Steen
Dementie en politiek, wat hebben deze met elkaar te maken, helemaal niets, maar het gaf wel een leuk gesprek rond de afvalbak.