wavdsteen.com
Bankpas gevonden, en dan ... wat moet je er dan mee
We hebben een bankpas gevonden wat moeten we er dan mee gaan doen, bij wie moeten we die inleveren als niemand hem wilde aannemen