wattpad.com
Under Pleasure (TBS 1 - Book 1) ~ Published by PHR
Juliana Arevalo is just a plain girl. Simple sa buhay at isang plain maid. Yes, isa lang siyang katulong ng pamilyang m...