wattpad.com
The 30th Proposal (DH 2 || Completed)
How far can a man handle a woman's rejection? Walang nakakaalam at walang makakaalam maliban nalang kung mapupunta sila...