wattpad.com
Waiting Hearts (Filipino)
Kaya mo bang maghintay para sa tunay na pag-ibig? Heto ang kuwento na nababagay sa iyo. Naligaw na mga larawan ang dahi...