wattpad.com
Trọn Kiếp Yêu
Vĩnh Ly ngoan cố níu giữ cho mình một khoảng lặng để có thể chứa đựng được bóng hình của Ninh Thái Vương. Nàn...