wattpad.com
0watery0-lưu đày công chúa
Lãnh cung công chúa bị lưu đày đến bắc cương, hoàng thất huyết mạch rơi xuống đại thảo nguyên. Lửa cháy lan ra đồng cỏ...