wattpad.com
ADVENTURES OF BLOGGER GIRL
Hindi pa nakakatapos ng kolehiyo si Carrie ay pinatapon na siya sa ibang bansa ng kanyang Ina upang doon ay magtrabaho...