wattpad.com
Patusok Ni Squid Ball
"Patusok sa mga Paasa pero Paalala sa mga Umaasa"