wattpad.com
Ang Lab Story ng Isang Halimaw (One Shot Story)
Ano nga ba ang hiwaga ng isang nilalang na mabalahibo, malaki at malahalimaw? Ano ang papel nito sa buhay ni Joana?