wattpad.com
[Oneshort|MA|Jren|Nu'est] Em muốn ăn bánh kem
vâng,vì quá muốn ăn bánh kem trong ngày sinh nhật mà bạn Ren đã bị bạn Rờ hành suốt đêm :>