wattpad.com
İCÂZ
Nefes aşıktı kelimelere ve ölümün tatlı kollarında kaybolmuştu sükunet içinde. Kelimeler öyle değerliydi ki, her bir h...