wattpad.com
[HunHan]Cha con tranh sủng
Lộc Hàm thề, cả đời chưa từng làm chuyện xấu, nhưng người nào đã gieo quả trong bụng của cậu, cậu lại không biết.Chẳng...