wattpad.com
MAGLAWAY KA MAN SA AKIN |Published|
Unang araw iyon ng klase nang makilala ni Denisse Linden si Davidd Leery. Tulad niya ay isa itong transferee at nagkata...