wattpad.com
tiểu vương phi
Nàng là con gái quan tể tướng nhưng không nhận được sự yêu thuơng-> năm 9 tuổi ra đi, năm 14 tuổi trở lại, sau 5 năm tạ...