wattpad.com
Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)
Confident si Ruma na papayag si Rabi- ang smart at talented niyang twin brother- na maging illustrator ng novel na gust...