wattpad.com
[Đồng Nhân Chẩm thượng thư]
Đồng nhân, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này , Duyên trời tác...