wattpad.com
Angel ❤️ (END)
Амьдралд гэнэтийн зүйл олон тохиолддог. Чи хэзээ ч төсөөлж байгаагүй хүнтэйгээ учирж, хэзээ ч бодож байгаагүй үйл явдлу...