wattpad.com
Chyba v systému
Svět, který je nyní znám, již neexistuje. Místo papírů jsou digitální hologramy, místo většiny policistů místa činu zab...