wattpad.com
Thiếu nữ hoa
Nàng là một mỹ nhân tuyệt thế, là công chúa của một vương quốc hùng mạnh, được mọi người yêu thương. Nh...