wattpad.com
Tảo an, trực nam tiên sinh! - Cận Thị Nhãn
Hắn không phải là thất tình đến sao? Nào biết một cái không cẩn thận vào gay a, kết quả là... Mọi người minh bạch ... K...