wanderdutch.nl
Zonne-energie - w a n d e r d u t c h
Een eerste verkenning van zonne-energie voor Wanderdutch. Hoeveel hebben wij nodig en wat gaat dat kosten? Kunnen we off-the-grid?