wanderdutch.nl
Wat is leerplicht? - w a n d e r d u t c h
Wat is leerplicht. In dit bericht een korte beschrijving van de leerplicht in Nederland. Maar ook alvast een kleine introductie naar de ruimte die we zoeken in deze wet.