wanderdutch.nl
Natuurinclusief en energieneutraal verbouwen - w a n d e r d u t c h
Natuurinclusief en energieneutraal verbouwen. Wat betekent dit en hoe willen wij als Wanderdutch hiermee omgaan? Een eerste verkenning.