wanderdutch.nl
Eerste advent: naar binnen keren - w a n d e r d u t c h
De eerste advent staat in het teken van naar binnen keren. In dit artikel een inzage hoe wij invulling geven aan de eerste adventsweek.