wanderdutch.nl
Anonimiteit versus openheid - w a n d e r d u t c h
Anonimiteit versus openheid. Hoe gaan wij op deze website om met digi-bewustzijn en privacy van onze gezinsleden. Een kleine verkenning.