vsx.pl
Najważniejsze dodatki/pluginy do CMS Wordpress 2017
Oto lista dodatków, które instaluję niezwłocznie po postawieniu samego Wordpressa: Disable Comments - wyłącza możliwosć komentowania na poziomie całej strony BackWPup - doskonała wtyczka do backupu - może także robić kopie przez DropBOX. Posiada harmonogram kopii. Mój nr 1 ! 3. Contact Form 7 - wtyczka na miarę legendy. Ponad milion pobrań. Bywa