vrvforum.be
OPEN TUIN BIJ VALENTIN WIJNEN : zondag 2 juli, zondag 6 augustus en zondag 24 september 2017.
Bij de VRV-leden is Valentin vooral bekend voor zijn intussen vermaarde collectie Galanthussen. We herinneren ons ook allemaal zijn beklijvende voordracht op een van onze lezingendagen een paar jaa…