vruchtbarekringloopoverijssel.nl
Studiebijeenkomst loonwerkers over uitspoeling verminderen
Naast melkveehouders stimuleert Vruchtbare Kringloop Overijssel ook loonwerkers om te werken aan een betere mineralenbenutting op het melkveebedrijf. In studiegroepen leren de deelnemers over maatregelen die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren. Komende dinsdag is in Markelo de eerstvolgende studiebijeenkomst. De loonwerkers zijn uitgenodigd op het bedrijf van een VKO-deelnemer die ook meedoet aan