vruchtbarekringloopoverijssel.nl
Nauwe samenwerking met het onderwijs
Boeren die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop werken op allerlei manieren samen met onderwijsinstellingen. Een voorbeeld daarvan is het project Samen Leren Ondernemen (SLO), waarbij studenten in groepjes aan de slag gaan met een vraag van een ondernemer. ‘Door jonge mensen te betrekken bij de Vruchtbare Kringloop werken we aan een sterkere verankering van kringlooplandbouw. Immers, wie