vruchtbarekringloopoverijssel.nl
Natuurbeheer verwaarden: kansen en mogelijkheden
Alle naar schatting 14.000 agrariërs doen in meer of mindere mate aan natuurbeheer. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld slootkanten beheren, aan weidevogelbescherming doen of hagen onderhouden. De variatie in agrarisch natuurbeheer is groot, maar ook de compensatie: want hoe vergoed je agrarisch natuurbeheer? Deelnemers aan VKO bespreken het tijdens een studiebijeenkomst. De hamvraag ligt