vruchtbarekringloopoverijssel.nl
Enquête KringloopWijzer over 2018
Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik