vruchtbarekringloopoverijssel.nl
Schalkhaar
Aan de Oerdijk in Schalkhaar ligt het demoveld ‘Bewust Bodembeheer Salland’ van LTO Salland. Samen met Vruchtbare Kringloop Overijssel wordt hier onder andere onderzocht wat de effecten zijn van onderzaaien van een vanggewas in mais. We volgen verschillende bemestings- en teeltmethoden en bekijken de effecten op bodem en gewas. Wat is goed voor de bodem,