vrticsvrca.rs
Vodič za roditelje – Kada je privatni vrtić akreditovan?
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nadležni je organ za izdavanje akreditacije predškolskim ustanovama. Da bi predškolska ustanova postala akreditovana od strane nadležnog organa, mora da ispunjava određeni set uslova. To znači da mora da ispuni visoko – kvalitetne kriterijume koje postavlja nadležni organ, a koji se odnose na nastavni program, dečiju službu,