vrticsvrca.rs
Prednosti privatnih vrtića
Jedna od večitih dilema sa kojom se susreću svi roditelji mališana jeste da li upisati dete u privatni ili u državni vrtić. Šta je to što privatnom vrtiću daje prednost u odnosu na državni? Manje grupe Jedan od razloga zašto se roditelji odlučuju za privatne vrtiće jesu male grupe sa kojima se radi. Naime, grupu najviše čini