vriendenvanwatergraafsmeer.nl
Rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Middenweg - Vrienden van Watergraafsmeer
1921 – 2019 De zuivering van het afvalwater. De keus waarvoor de gemeente Amsterdam in 1921 stond was zuiveren of de aanleg van een persgemaal naar de Noordzee en/of uitbreiding van het persgemaal naar de Zuiderzee. De dienst Publieke Werken, afdeling Riolering en Waterverversing, besloot na ampele overwegingen om het afvalwater te zuiveren. Hiervoor werd