vriendenvanwatergraafsmeer.nl
020 - FIT bestuur 1972 - 50 jaar - Vrienden van Watergraafsmeer
Staande v.l.n.r.: J. van Borsum Waalkes, (Her)manus Wiefering, Jan Nap en Joop de Vries Zitend v.l.n.r.: Bram Rison, Henk Ensing, Jan Schoonhoven, Joop Greeve en Dirk Kok.