voragorn.com
Dvis2017
DVIS FASHION SHOW 2017: RAMAYANA 7 คอลเลคชั่น 111 ชุด โดย “แชน ดาวิส ปรานต์ลภณ” เจ้าของห้องเสื้อ dVIS กับธีม “รามเกียรติ์” พรีเซนตท์เสื้อผ้ามากถึง 7 คอลเลคชั่น 111 ช…