vollenhove.nu
The Passion
‘Een passie is een verhaal, een toneelstuk, een muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt heeft.’ Terugkijkend op het succes van de eerste editie van The Passion in Vollenhove in 2017 is er binnen de werkgroep het idee ontstaan om volgend jaar voor de tweede maal een passie te organiseren