vojvodinasume.rs
ODRŽANA KONFERENCIJA "AGRIFUTURE DAYS 2019" U AUSTRIJI
U periodu od 25. do 30. oktobra. 2019. godine, u Austriji, u gradu Filahu, održana je konferencija pod nazivom „AgriFuture Days 2019“, a u organizaciji Kluba „Ossiach“. Teme koje su bile obuhvaćene prezentacijama i diskusijama u okviru konferencije su: Modeli