vojvodinasume.rs
MEĐUNARODNI SAJAM LOVA RIBOLOVA I PRIRODE U GORNJOJ RADGONI
U periodu od 12. - 14.04.2019. godine u Gornjoj Radgoni (Slovenija) održan je 11. Međunarodni sajam lova, ribolova i prirode na kome je učestvovalo JP“Vojvodinašume“ sa svojom agencijom za lovni, ribolovni i prirodnjački turizam „Vojvodinašume-turist“. Od 2006.godine JP“Vojvodinašume“ učestvuje na sajmu lova u Gornjoj Radgoni