viumolinsderei.com
Les ciutats, un element clau en el canvi climàtic
Els efectes del canvi climàtic i l’escalfament global obliguen a adaptar les metròpolis per tal d’evitar conseqüències més greus.