visokatehnicka.edu.rs
Visoka tehnička škola strukovnih studija danas - Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Beogradu, danas jeste škola sa savremenim studijskim programima: Kompjuterski mašinski sistemi, sa dva modula – Kompjutersko projektovanje i modeliranje i Kompjuterizovani proizvodni sistemi, te Industrijsko inženjerstvo, takođe sa dva modula – Industrijsko …