visokatehnicka.edu.rs
RАČUNARSKI ALATI - vežbe po grupama - Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd
Obaveštavam studente PRVE godine da ovde mogu pogledati raspored održavanja vežbi po grupama iz predmeta Računarski alati Mr Desanka Orlić